Wartości

Dekalog praw dziecka

Dekalog praw dziecka


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Wszystkie dzieci mają prawo do niedyskryminacji. Każdy chłopiec lub dziewczynka ma prawo do wolności od dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, język, religię, pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub inne warunki, a także inne podstawowe prawa człowieka. Społeczeństwo musi wdrożyć narzędzie eliminujące wszystkie rodzaje dyskryminacji dzieci.


Wideo: 10 przykazań Bożych - przykazanie pierwsze (Grudzień 2022).